1 Hit for Keyword = "Geschichte 1907-1932"

jump to filter-options
  • Title page

    Dülmener Zeitung

    Dülmener Anzeiger : amtliches Kreisblatt für den Kreis Coesfeld : Dülmener Volkszeitung
    Dülmen, 34. Jahrgang, Nr. 118 (1. Oktober 1907)-Jahrgang 1932, Nummer 362 (31. Dezember 1932) [?]